Ådalsbyerne.dk

Vegger Idræts & Kultur Hus

Vegger Idræts- & Kultur hus er en samlet bygning til gavn for hel byens foreninger.

Bestyrelsen