Ådalsbyerne.dk

VIF Venner

Foreningens formål er at støtte VIF både økonomisk og moralsk. For at tjene
penge til den økonomiske støtte, sælges der medlemskaber og klublotto.
Andre indtægtskilder er afholdelse af dilettant, byfest, høstfest og bankospil.